Σύστημα Ολοκληρωμένης Προστασίας Εισοδήματος EuroIncome

Προστατεύστε το εισόδημά σας. Κανείς άλλος δεν μπορεί να το κάνει για λογαριασμό σας!


Το “EuroIncome” είναι το μοναδικό πρόγραμμα που σας εξασφαλίζει ένα σίγουρο και σταθερό μηνιαίο εισόδημα, το ύψος του οποίου το καθορίζετε εσείς, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Σας παρέχεται σε κάθε περίπτωση διακοπής του εισοδήματός σας από ασθένεια και από ατύχημα, καθώς και από γήρας, ως ισόβια σύνταξη στην ηλικία που θέλετε.Γιατί να αποκτήσετε το Σύστημα Ολοκληρωμένης Προστασίας Εισοδήματος "EuroIncome":

Είναι μοναδικό. Σας εξασφαλίζει το μηνιαίο εισόδημα που επιθυμείτε κατά τη διάρκεια της τρίτης ηλικίας (ισόβια σύνταξη) και κατά τη διάρκεια μόνιμης ή/και προσωρινής ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια.
Σας κοστίζει ελάχιστα, γιατί λειτουργεί με την μέθοδο της προγραμματισμένης αποταμίευσης που ορίζετε εσείς ώστε να προσαρμόζεται στις οικονομικές σας δυνατότητες.
Είναι πλήρες. Αποτελεί τη μοναδική ολοκληρωμένη ασπίδα προστασίας ενός αγαθού -του εισοδήματος- για την εξασφάλιση του οποίου καταβάλλετε τόσο κόπο, τόσες ώρες κάθε ημέρα για μια ολόκληρη ζωή.
Σας εξασφαλίζει γαλήνη και ηρεμία. Ό,τι και αν συμβεί θα παραμείνετε όρθιοι, αξιοπρεπείς και συνεπείς στις υποχρεώσεις σας. Φανταστείτε για μια στιγμή τη ζωή σας, χωρίς το εισόδημά σας και θα καταλάβετε τι εννοούμε.
Παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Πίστη. Μια μεγάλη Ασφαλιστική Εταιρία, τη μόνη εισηγμένη ασφαλιστική εταιρία στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Δεν έχετε κανέναν άλλο τρόπο να εξασφαλίσετε ένα τόσο σπουδαίο αγαθό, το εισόδημά σας, ολοκληρωμένα και άμεσα, χωρίς προθεσμίες και μάλιστα τότε που θα βρίσκεστε σε πλήρη αδυναμία να κάνετε οτιδήποτε για αυτό. Έχει αποδειχθεί ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που απειλεί τα αγαθά για τα οποία αγωνιζόμαστε καθημερινά είναι η άγνοια και η αναβλητικότητα.
Σας παρέχεται εύκολα με μια απλή αίτηση και έχει άμεση ισχύ.

To EuroIncome σας εγγυάται:

Μηνιαία ισόβια σύνταξη στην ηλικία των 65 ετών.
Μηνιαίο εισόδημα έως το 65ο έτος σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα.
Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής των ασφαλίστρων σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα.
Μηνιαίο εισόδημα σε περίπτωση πρόσκαιρης ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα.
Επιστροφή ασφαλίστρων που αναλογούν στη σύνταξη σε περίπτωση απώλειας ζωής πριν την ημερομηνία συνταξιοδότησης.
Δυνατότητα μηνιαίου εισοδήματος σε περίπτωση απώλειας ζωής από ασθένεια ή ατύχημα μέχρι 15 έτη.

Λόγοι για να το αποκτήσετε:

Σας εξασφαλίζει το μηνιαίο εισόδημα που επιθυμείτε κατά τη διάρκεια της τρίτης ηλικίας (σύνταξη) αλλά και μηνιαίο εισόδημα σε περίπτωση που κάτι απρόοπτο (ατύχημα, ασθένεια) συμβεί μέχρι την ηλικία συνταξιοδότησης.
Ένα μικρό μέρος των εισφορών που καταβάλλετε είναι δαπάνη. Το μεγαλύτερο μέρος αποτελεί αποταμίευση που επενδύεται για λογαριασμό σας με εγγυημένο επιτόκιο 1,5%.
Αποτελεί τη μοναδική ολοκληρωμένη ασπίδα προστασίας του εισοδήματός σας.
Ό,τι και αν συμβεί θα παραμείνετε όρθιοι, αξιοπρεπείς και συνεπείς στις υποχρεώσεις σας. Φανταστείτε για μια στιγμή τη ζωή σας, χωρίς το εισόδημα σας και θα καταλάβετε τι εννοούμε.
Σας παρέχεται εύκολα με μια απλή αίτηση και έχει άμεση ισχύ.
Δεν έχετε κανέναν άλλο τρόπο να εξασφαλίσετε ένα τόσο σπουδαίο αγαθό, ολοκληρωμένα και άμεσα, χωρίς προσθεσμίες και μάλιστα τότε που θα βρίσκεστε σε πλήρη αδυναμία να κάνετε οτιδήποτε για αυτό.