Ιδιωτικό Σύστημα Υγείας

Η ασφάλεια της Υγείας σας, βρίσκεται πλέον στα χέρια σας!


Η Υγεία είναι ένα από τα τρία πολυτιμότερα αγαθά σε αυτόν τον κόσμο (μαζί με την ελευθερία και τη νεότητα) της οποίας την αξία και την πολυτιμότητα την συνειδητοποιούμε μόνο όταν την χάνουμε!
Το Ιδιωτικό Σύστημα Υγείας που προσφέρει μόνο και αποκλειστικά η Ευρωπαϊκή Πίστη:

1. Σας παρέχει πλήρη κάλυψη αποκατάστασης των οικονομικών συνεπειών που επιφέρει η βλάβη της υγείας σας ή/και των μελών της οικογένειάς σας. Καλύπτει τις δαπάνες νοσοκομειακής περίθαλψης, εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, ιατρικής και νοσηλευτικής βοήθειας, το εισόδημα που χρειάζεστε κατά την διάρκεια της νοσηλείας για άλλες οικονομικές σας υποχρεώσεις και σας απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρων σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας.

2. Σας παρέχει την ελευθερία να επιλέγετε εσείς το Νοσοκομείο, τη θέση νοσηλείας, το γιατρό, το ύψος και το είδος των παροχών ανάλογα με τις ανάγκες σας, την ηλικία, το επάγγελμα κ.α.

3. Σας παρέχει την επιλογή ισόβιας κάλυψης ή ορισμένου χρόνου ανάλογα με τις ανάγκες σας.

4. Σας παρέχει την ελευθερία να επιλέγετε εσείς το ποσό των ασφαλίστρων που θα καταβάλλετε ανάλογα με τις παροχές που θα επιλέξετε και δεν σας επιβάλλεται από κανέναν άλλο.

5. Δεν είναι μία συνηθισμένη ασφάλιση νοσοκομειακής περίθαλψης αλλά ένα πλήρες σύστημα παροχών με δικαίωμα επιλογής αυτών που έχετε ανάγκη.Λόγοι απόκτησης:

Καλύπτει τις δαπάνες Νοσοκομειακής ή/και Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης, ιατρικής και νοσηλευτικής βοήθειας, το εισόδημα που χρειάζεστε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας για άλλες οικονομικές υποχρεώσεις, ενώ σας απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρων σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας.
Προσφέρει την ελευθερία να επιλέγετε εσείς το Νοσοκομείο, τη θέση νοσηλείας, το γιατρό, το ύψος και το είδος των παροχών ανάλογα με τις ανάγκες, την ηλικία, το επάγγελμά σας, όπως επίσης παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε ισόβια κάλυψη ή ορισμένου χρόνου ανάλογα πάλι με τις δικές σας ανάγκες.
Μπορείτε να επιλέξετε εσείς το ποσό των ασφαλίστρων που θα καταβάλετε ανάλογα με τις παροχές που θα επιλέξετε.