Ιδιωτικό Σύστημα Συνταξιοδότησης

Φροντίστε τον εαυτό σας. Κανείς άλλος δεν μπορεί να το κάνει για λογαριασμό σας! Μία πράξη ευθύνης και αγάπης προς τον ίδιο σας τον εαυτό.


Υπάρχει μια αναντίρρητη αλήθεια που περιγράφει ότι τα πολυτιμότερα αγαθά σ΄αυτόν τον κόσμο είναι τρία. Η Υγεία, η Ελευθερία και η Νεότητα. Τρία αγαθά των οποίων την πραγματική αξία την συνειδητοποιούμε μόνον όταν τα χάνουμε.
Η τρίτη ηλικία, τα γεράματα, είναι η πιο σκληρή έκφραση αυτής της αλήθειας, αφού σ΄αυτήν την ηλικία έχουμε χάσει οριστικά το ένα αγαθό, τη νεότητα, έχει κλονιστεί ή έχει αρχίσει να κλονίζεται από την φθορά του χρόνου το δεύτερο, η υγεία και από την συρροή αυτών των δυο απωλειών υπάρχει πλήρης στέρηση ή έστω σημαντική μείωση του τρίτου αγαθού, της ελευθερίας.
Η ύπαρξη ενός σταθερού, μηνιαίου εισοδήματος, μιας ιδιωτικής σύνταξης, που θα καλύπτει όλες τις τρέχουσες ανάγκες, σ΄ αυτήν την μεγάλη περίοδο ζωής, στην διάρκεια της οποίας κάθε άνθρωπος, πέραν της απώλειας αυτών αγαθών, βρίσκεται σε φυσική αδυναμία να παράγει το απαραίτητο εισόδημα για να ζήσει, προβάλλει και είναι η πιο σπουδαία λύση για να γίνουν τα γεράματα λιγότερο σκληρά.
Λύση που σας προσφέρει μόνο η Ευρωπαϊκή Πίστη με το Ιδιωτικό Σύστημα Συνταξιοδότησης.Λόγοι για να το αποκτήσετε:

Εξασφαλίζετε το επίπεδο ποιότητας ζωής που επιθυμείτε, στη δύσκολη περίοδο της τρίτης ηλικίας.
Η ηλικία έναρξης της συνταξιοδότησης, επιλέγεται από εσάς και δεν αλλάζει ούτε επιβάλλεται όπως συμβαίνει με το Δημόσιο σύστημα. Επιπλέον, η σύνταξη είναι αφορολόγητη και δεν επηρεάζεται από κρατικές παρεμβάσεις.
Η επένδυση είναι θεσμικά εξασφαλισμένη με εγγυημένο επιτόκιο, το οποίο μπορεί να προσαυξηθεί από εσάς με δυνατότητα που σας παρέχει αποκλειστικά η Ευρωπαϊκή Πίστη.
Δεν έχει κόστος καθώς λειτουργεί με τη μέθοδο της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης σε προσωπικό λογαριασμό σας.
Σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας πριν τη συνταξιοδότηση, παύουν οι καταβολές των ασφαλίστρων και η σύνταξη καταβάλλεται στο ακέραιο χωρίς καμία άλλη υποχρέωσή σας.
Σε περίπτωση απώλειας ζωής πριν την ημερομηνία συνταξιοδότησης, τα ποσά των αποταμιεύσεων δεν χάνονται καθώς επιστρέφονται στην οικογένειά σας.

Το Ιδιωτικό Σύστημα Συνταξιοδότησης δεν αποτρέπει την … έλευση των γηρατειών! Αποτρέπει τις οικονομικές συνέπειες από την αναπόφευκτη έλευσή τους και καλύπτει την ανάγκη επιβίωσης σε αυτή την δύσκολη ηλικία.