Σύστημα Σπουδών & Επαγγελματικής Αποκατάστασης Παιδεία

Η πιο σημαντική πράξη ευθύνης και αγάπης για το παιδί σας!


Με δεδομένη την αλήθεια ότι:

Σε μια κοινωνία εξόχως ανταγωνιστική, όχι μόνο μεταξύ των επιχειρήσεων αλλά και κυρίως μεταξύ των εργαζομένων, τις καλύτερες αμοιβές, τις καλύτερες δουλειές, τις καλύτερες θέσεις, τις παίρνουν οι νέοι με την καλύτερη μόρφωση, παιδεία και αγωγή.
Η μόρφωση των παιδιών είναι η καλύτερη “προίκα” που μπορεί να τους δώσει ο γονέας τους και αποτελεί, παράλληλα με την επιβίωσή τους μέχρι το 18ο χρόνο της ηλικίας τους, πρώτη προτεραιότητα καθώς και έμπρακτη απόδειξη αγάπης του γονέα προς τα παιδιά του.
Ήδη καταβάλλετε σημαντικό μέρος του εισοδήματός σας για την επιβίωση των παιδιών σας (τροφή, ένδυση, στέγη, νηπιαγωγείο, σχολείο, διακοπές, παιχνίδια κ.ο.κ.), θα συνεχίσετε να το καταβάλλετε και θα χαίρεστε βλέποντας την πρόοδό τους. Το όνειρό σας να δείτε τα παιδιά σας αποκαταστημένα μπορεί όμως να μην πραγματοποιηθεί, η επιβίωσή τους να γίνει δύσκολη και οι σπουδές τους να μην ολοκληρωθούν, αν εσείς δεν θα μπορείτε να είστε πλέον κοντά τους.

Με το Σύστημα Σπουδών & Επαγγελματικής Αποκατάστασης “Παιδεία”, η Ευρωπαϊκή Πίστη, μόνο η Ευρωπαϊκή Πίστη, αναλαμβάνει ουσιαστικά, να παίξει οικονομικά τον ρόλο του φυσικού γονέα εξασφαλίζοντας στα παιδιά του:

Μηνιαίο εισόδημα σε περίπτωση απώλειας ζωής από ατύχημα στο ύψος που επιθυμεί μέχρι την συμπλήρωση των 18 ετών με ελάχιστη οικονομική θυσία, που σίγουρα δεν αποτελεί λόγο μη αποδοχής. Για παράδειγμα, για ένα εισόδημα 1.000€ μην. και εφάπαξ 10.000 € για παιδί 3 ετών και ηλικία γονέα 35 χρονών τα ασφάλιστρα είναι μόλις 22,70 το μήνα.
Μηνιαίο εισόδημα για την περίοδο των σπουδών από 18-23 έτη και εφάπαξ ποσό στα 23 χρόνια για την επαγγελματική αποκατάσταση, μέσω συστήματος προγραμματισμένης αποταμίευσης το ύψος της οποίας καθορίζεται από τον φυσικό γονέα. Τα ασφάλιστρα αυτής της παροχής έχουν αμιγώς αποταμιευτικό χαρακτήρα και συνεπώς δεν κοστίζουν.
Πρόσθετα προνόμια μέσω της δωρεάν παροχής του ""Ασφαλιστικού Γονέα" που προσφέρεται αποκλειστικά και μόνο από την Ευρωπαϊκή Πίστη και της co-branded κάρτας της “Ευρωπαϊκή Πίστη - VISA” μέσω των οποίων, πέραν των άλλων παροχών τους, εξασφαλίζεται η δυνατότητα επιστροφής των καταβαλλόμενων ασφαλίστρων στον Ασφαλιζόμενο Γονέα.

Το πρόγραμμα Παιδεία, εξασφαλίζει στο παιδί σας:

Μηνιαίο εισόδημα για την περίοδο των σπουδών του από το 18ο έως το 23ο έτος (9 μήνες ανά έτος) και εφάπαξ ποσό στο 23ο έτος για την επαγγελματική του αποκατάσταση, μέσω συστήματος προγραμματισμένης αποταμίευσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται από εσάς. Τα ασφάλιστρα έχουν σχεδόν στο σύνολό τους αμιγώς αποταμιευτικό χαρακτήρα και συνεπώς δεν κοστίζουν.
Μηνιαίο εισόδηµα µέχρι τη συµπλήρωση του 18ου έτους του παιδιού και εφάπαξ ποσό, σε περίπτωση απώλειας ζωής του γονέα από ατύχημα. Σε περίπτωση που ο γονέας καταστεί μόνιμα ανίκανος προς εργασία ή φύγει πρόωρα από τη ζωή, η Ευρωπαϊκή Πίστη καταβάλλει τα ασφάλιστρα για λογαριασμό του γονέα.