ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, με ηγετική θέση στον χώρο της ασφάλισης, αναζητά για το γραφείο στην πόλη της Δράμας, ταλαντούχους ανθρώπους που θα ενδυναμώσουν την ομάδα των πωλήσεων και θα εξελιχθούν μαζί της.


Προφίλ Ασφαλιστικού Συμβούλου :
 ➡️ Ηλικία: 22 έως 45 ετών Άντρας ή Γυναίκα.
 ➡️ Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ • Καλή Γνώση Αγγλικών.
 ➡️ Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις.

Θα εκτιμηθούν :
 ➡️ Δραστήριος Χαρακτήρας.
 ➡️ Κοινωνικός Χαρακτήρας.
 ➡️ Εμπειρία στον Κλάδο Πωλήσεων.
 ➡️ Ομαδικότητα.


Πιστεύεις ότι τα προσόντα και οι προσδοκίες ανταποκρίνονται στην αγγελία; Στείλε το βιογραφικό σου σημείωμα με email στο dtsakalidis@europisti.gr ή επικοινωνήστε με τον Προϊστάμενο Πωλήσεων Δημήτριο Τσακαλίδη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Θα επικοινωνήσουμε μόνο με τους υποψήφιους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.


Αμοιβές και Παροχές:
 ➡️ Αμοιβή ανάλογη των πωλήσεων.
 ➡️ Φιλικό εργασιακό περιβάλλον.
 ➡️ Δυνατότητες εκπαίδευσης και ανάπτυξης.
 ➡️ Ευκαιρίες εξέλιξης.