ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Προστατέψτε την επιχείρησή σας


Η ανάγκη της απόλυτης ασφάλειας του κτιρίου και του περιεχομένου της επιχείρησής σας, από ένα πλήθος φυσικών και όχι μόνο κινδύνων, πρέπει να αποτελεί ένα από τα πρώτα μελήματα σας. Τα προγράμματα ασφάλισης επιχείρησης που σας προσφέρουμε, είναι σχεδιασμένα για να σας παρέχουν απόλυτη προστασία από κάθε κίνδυνο, τόσο για το κτίριο όσο και για το περιεχόμενο.
Η Ομαδική Ασφάλιση είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση, καθώς εκτός από τα ειδικότερα κίνητρα που της παρέχει, προσφέρει και μια σειρά από παροχές προς το προσωπικό, δημιουργώντας κλίμα ευαρέσκειας. Οι προτάσεις ομαδικών ασφαλίσεων που σας προσφέρουμε, μπορούν να εξασφαλίσουν στην επιχείρησή σας λύσεις, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην αύξηση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού.
Με την ασφάλιση Οικονομικής Απώλειας, έχετε συμπληρωματική προστασία στην επιχείρησή σας σε περίπτωση που συμβεί υλική ζημιά στο κτίριο ή / και το περιεχόμενο. Οι συνήθεις καλύψεις αφορούν σε απώλεια εισοδήματος, απώλεια κερδών, απώλεια μισθωμάτων, καθώς επίσης και στα λειτουργικά έξοδα (τόκοι, μισθοί, αποζημιώσεις κ.α.), για όσο χρόνο η επιχείρησή σας ή το ακίνητο που υπέστη ζημιά, χρειαστεί μέχρι να ξαναλειτουργήσει.
Τα προγράμματα ασφάλισης μεταφορών, δίνουν τη δυνατότητα στην επιχείρησή σας, να δραστηριοποιείται πιο ενεργά, εφόσον έχετε εξασφαλίσει την ασφαλή διακίνηση των εμπορευμάτων σας. Με τα προγράμματα ασφάλειας μεταφορών που σας παρέχουμε, έχετε την προστασία που χρειάζεστε, επιτρέποντάς σας να αναλαμβάνετε με μεγαλύτερη σιγουριά εμπορικούς κινδύνους, επεκτείνοντας τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες.
Με τα προγράμματα Αστικής Ευθύνης, καλύπτονται οι οικονομικές υποχρεώσεις σας έναντι άλλων προσώπων, σε περίπτωση κατά την οποία λόγω κάποιας πράξης ή/ και παράληψής σας, γίνατε άθελά σας υπαίτιοι στο να προκληθεί σωματική βλάβη (τραυματισμός ή θάνατος) άλλου προσώπου, ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία τρίτου, ή άλλου είδους οικονομική ζημιά (Επαγγελματική Αστική Ευθύνη).